Du Är vad Du Äter!

 

Detta vet nog de flesta idag. Den mat vi stoppar i oss påverkar oss och hur vi mår, tyvärr är maten vi äter inte fullt så näringsrik som man kan önska längre och vi behöver därför ofta tillsätta extra vitaminer och mineraler till kosten. Forevers produkter Gör skillnad! Prova och märk själv vad de kan göra för just Dig!

 

även Huden Äter!

Forskare är idag eniga om att vi även "äter" via huden. 60% av det vi smörjer på vår hud absorberas. Idag kan vi ta på nikotinplåster, smörja på salvor mot smärta, just för att vi vet att huden tar upp ämnen.

Huden har inte några enzymer eller bakterier ämnade att bryta ner och ta hand om det vi äter via huden. Ämnen som vi smörjer på huden går rakt in i vårt system och lagras i många fall i vår lever. Just därför anser ledande forskningteam att  vi bör vara mer aktsamma med det vi smörjer på huden.

Allt vi smörjer på vår hud tas upp i huden, ut i blodet via kapillärer och blodkärl som försörjer hudens yttersta skikt med syre och näring. Därför är det så viktigt att hudvårdsprodukter innehåller bra näring istället för kemikalier som belastar kroppen.

Med Forevers aloebaserade produkter kan Du känna Dig helt trygg med vad du smörjer på huden och vad du stoppar i dig.

Susanne susforever Dahlgren

 

You Are What You Eat !

The food we eat affects us and how we feel , unfortunately, the food we eat don´t contain as much nutritious as it used to do and we often need to add extra vitamins and minerals to the diet. Forever's Products Makes a difference ! Try them out and see for yourself what they can do for you!

and even the skin Eats!

Scientists today agree that we "eat" through the skin. 60 % of what we put on our skin is absorbed. Today we take on the nicotine patch, lubricate the ointments for pain, precisely because we know that the skin takes up topics.

The skin does not have any enzymes or bacteria designed to break down and take care of what we eat through the skin. Topics we put on our skin goes straight into our system and also in many times stored in our liver.

Everything we put on our skin is taken up in the skin , into the bloodstream via the capillaries and blood vessels supplying the skin's outermost layer with oxygen and nutrients . Therefore it is so important that skin care products contain good nutrition instead of chemicals.


With Forever's aloe based products you can feel completely confident with what you put on your skin and what you put in your body through your mouth.

Susanne Dahlgren susforever

 

Lär känna Forever

Forever har verksamhet i drygt 150 länder i alla världsdelar och är därmed världens största odlare, tillverkare och distributör av Aloe vera. Forevers produkter säljs av oberoende återförsäljare som genom att vara egna företagare styr sin egen tid och där igenom sin inkomst. Att arbeta med Forever ger möjlighet till utveckling, spännande utmaningar och karriärmöjligheter.